• 2017KO ABENDUAREN 29AN UDALBATZAK EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

  • 2017KO IRAILAREN 25EAN UDALBATZAK EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

  • 2017KO IRAILAREN 11AN UDALBATZAK EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

  • 2017KO UZTAILAREN 14EAN UDALBATZAK EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA

  • 2017KO EKAINAREN 29AN UDALBATZAK EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

  • 2017KO EKAINAREN 22AN UDALBATZAK EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA

  • 2017KO APIRILAREN 12AN UDALBATZAK EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

  • 1