Boilar, 12. 01206 Ozaeta (Araba) / Tel: 945 317 006 - Fax: 945 317 126
abarrundia.isabel@ayto.araba.eus / Ordutegia: 10:00etatik - 14:00etara.

Kultura, kirol eta gizarte ekimenak eta natura sustatzekoak

AIkate-Udalburuak, 2018ko otsailaren 9ko Erabakiaren bidez, kultura, kirol eta gizarte ekime-
netarako eta natura sustatzekoetarako Iaguntza deialdiaren oinarriak onartu ditu.

Dirulaguntzen Lege orokorraren 9. artikuluak aurreikusitakoarekin bat etorriz, aipatutako
oinarriak argitaratuko dira ondoren.

Barrundiako udalerrian erroldaturik dauden Elkarteen eta/edo pertsona fisikoen edo udale-
rrian bertan jarduerak eta zerbitzuak ematen dituztenen kultura, kirol eta gizarte ekimenak eta
natura sustatzekoak fiantzatzeko oinarriakESKABIDE ORRIA DESKARGATU

INPRESO JUSTIFIKAZIOA DESKARGATU