Boilar, 12. 01206 Ozaeta (Araba) / Tel: 945 317 006 - Fax: 945 317 126
abarrundia.isabel@ayto.araba.eus / Ordutegia: 10:00etatik - 14:00etara.

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA 21-02-2020

 • IRAGARKIA: 2019ko laugarren hiruhilabeteko ur hornikuntzaren tasa ordaindu behar dutenen errolda jendaurrean jartzea eta zergabilketarako aldia

 • 2020 Aurrekontu Orokorraren behin betiko onarpena ematea

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA 06-02-2020

 • IRAGARKIA: 2020ko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena ematea

 • IRAGARKIA: TALDE POLITIKOAK

 • Zurgintzako tailereko jardueraren prezio publikoari buruzko errolda

 • Eskulanen tailerreko jardueraren prezio publikoari buruzko errolda

 • Mantentze gimnasia kirol jardueraren prezio publikoari buruzko errolda

 • Pilates kirol jardueraren prezio publikoari buruzko errolda

 • Spinning kirol jardueraren prezio publikoari buruzko errolda

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA 27-12-2019

 • IRAGARKIA: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantzaren aldaketari behin betiko onarpena ematea

 • IRAGARKIA: Trakzio Mekanikoko lbilgailuen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantzaren aldaketari behin betiko onarpena ematea

 • IRAGARKIA: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantzaren aldaketari behin betiko onarpena ematea

 • IRAGARKIA: Jarduera Ekonomikoaren gaineko Zerga arautzen duen Ordenantzaren aldaketari behin betiko onarpena ematea.

 • IRAGARKIA: Hiri hondakin solidoak biltzeagatiko tasaren Ordenantza fiskalaren aldaketari behin betiko onarpena ematea

 • Iragarkia: Bilkura deialdia 2019ko Abenduak 5

 • BEHIN BETIKO ONARTZEA KREDITU GEHIGARRIAREN 3/2019 ESPEDIENTEA

 • 2019ko bigarrengo hiruhílabeteko ur hornikuntzaren tasa ordaindu behar dutenen errolda jendaurrean jartzea eta zergabilketarako aldia

 • TDT kateak aldaketa

 • UE7 Heredia egikartze-unitateko hirigintza hasierako onarpena

 • Bilkura Deialdia: 2019ko Azaroaren 7an

 • Bilkura Deialdia: 2019ko Uriaren 16an

 • Ondasun higiezinen gaineko zergaren ordenantza fiskalaren aldaketaren hasieran onartzea

 • Bilkura Deialdia: 2019ko Urriaren 10ean

 • Euskara Arloko bekak

 • MUSIKA ARLOKO BEKAK

 • BESTE HERRIALDE BATZUETAKO UMEAK ALDI BATEAN HARTZEKO DIRULAGUNTZAK

 • Bilkura Deialdia: 2019ko Uriaren 3an

 • Eskulanen tailereko jadueraren prezio publikoari buruzko errolda onartzea

 • Zurgintzako tailereko jadueraren prezio publikoari buruzko errolda onartzea

 • BANDOA: Tafallako eta Erriberiko Udalek Egokitu dituzten kontu korronteak

 • Bilkura deialdia 2019ko Irailak 5

 • 2019ko Landa, Hiri eta Ezaugarri Bereziko Ondasun Higiezinen gaineko Zerga kobratzea

 • 2019ko Zaborra biltzen duen zerbitzu publikoarengatik tasa ordaindu behar dutenen errolda jendaurrean jartzea eta zergabilketarako aldia

 • JEZa, 2019koa, ordaindu behar dutenen errolda jendaurrean jartzea

 • UE5-Larrea hirigintza-hitzarmena behin betiko onartzea

 • UE7 Heredia egikartze-unitateko hirigintza-hitzarmena behin betiko onartzea

 • Larrea UE5 eta Heredia UE7 buruztapen unitateko birzatiketa egitasmoa hasieraz onartzea

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA 12-07-2019

 • IRAGARKIA: BARRUNDIAKO UDALAREN KONTRATAZIO-MAHAIA SORTZEA

 • “Mendixurgo Venta del Patio 1, 2. poligonoko 353. Iursaiiean kokatuta dagoen eraikinaren zatikazko eraispena” deritzon egitasmoa behin betiko onartzea

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 15-06-2019

 • Bilkura Deialdia 2019ko Ekainaren 12an

 • 2019ko Aurrekontu Orokorraren behin betiko onarpena ematea

 • LARREAKO U.E.- 5 eta HEREDIAKO U.E.-7 BURUTZAPEN-UNITATEA EGIKARITZEKO HITZARMENA

 • 2019ko lehenengo hiruhilabeteko ur hornikuntzaren tasa ordaindu behar dutenen errolda jendaurrean jartzea eta zergabilketarako aldia

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 2019ko Maiatzaren 24an

 • Barrundiako Udalaren Ianpostuen zerrendaren aldaketa onartzea

 • "Emakumeen Topaketa” jardueraren prezio publikoari buruzko errolda onartzea

 • Venta del Patio lursailean kokatuta dagoen eraikinaren zatikazko eraispena deritzon egitasmoa hasieraz onartzea

 • Landa eta Hiri / Ezaugarri berezietarako Ondasun Higiezinen gaineko Zerga ordaindu behar dutenen 2019ko erroldak jendaurrean jartzea

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 2019ko Apirilaren 30ean

 • EKINBIDE ERAIKUNTZAREN ESTALKIAREN ERABERRITZEA DERITZON EGITASMOA HASIERAZ ONARTZEA

 • Kontu Batzorde Berezirako deialdia

 • Zurgintzako tailerreko jardueraren prezio publikoari buruzko errolda

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 2019ko Apiriaren 1ean

 • 2018ko laugarren hiruhilabeteko ur hornikuntzaren tasa ordaindu behar dutenen errolda jendaurrean jartzea eta zergabilketarako aldia

 • IRAGARKIA: IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN ERROLDA

 • IRAGARKIA: BARRUNDIAKO UDALAREN ERAIKUNTZAKO ETA ERAISKESTAKO HONDAKINEN KUDEAKETA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZEN AMAIERAKO ONARPENA

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 2019ko Otsailaren 28an

 • DIRULAGUNTZEN DEIALDEA KULTURA, KIROL ETA GIZARTE EKIMENAK ETA NATURA SUSTATZEKOAK

 • Dirulaguntza izenduna, Euskal Fondoa, aldi baterako hartzea

 • Pertsonei Lokalizatzaileak eskuratzeko diru Iaguntzak

 • Iragarkia: 2018ko Dirulaguntzak

 • IRAGARKIA: Ohiko bilkura deialdia, 2019ko Urtarrilaren 28an

 • 2019 Zurgintzako tailereko iharduaren prezio publikoari buruzko errolda

 • 2018-2020 epealdirako dirulaguntzen plan estrategikoa aldatzea

 • EZHOIKO PREMIAZKO BILKURA DEIALDIA, 2018ko Abenduaren 20an

 • Etxerako laguntza zerbitzuaren udal araudiari hasierako onarpena ematea

 • TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 2018ko Abenduaren 13an

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 2018ko Abenduaren 10ean

 • Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantzaren aldaketari behin betiko onarpena ematea.

 • Anuncio convocatoria a sesion 30 de noviembre

 • Bonotaxi-ren dirulaguntzak 2019

 • Bonotaxi ESKAERA

 • 2018ko hirugarren hiruhilabeteko ur hornikuntzaren tasa ordaindu behar dutenen errolda jendaurrean jartzea eta zergabilketarako aldia

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 2018ko Urriaren 31ean

 • Jarduera ekonomikoen gaineko 2018ko Zergaren diru bilketa

 • IRAGARKIA: Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga ordenantzen aldaketa hasieran onartzea

 • Suspension Convocatoria a sesion del 14 de Septiembre de 2018

 • IRAGARKIA: Arabako Lautadako Kuadrillak ZERBITZU JARDUERETARAKO ESKUALDEKO ENPRESA HAZITEGIA

  Arabako Lautadako Kuadrillak ZERBITZU JARDUERETARAKO ESKUALDEKO ENPRESA HAZITEGIA kokatzeko Iokalak eskuratzeko aurkeztuko diren egitasmoen hautaketa prozesua deitu du.Eskaríak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa ízango da eta iraílaren 26an bukatuko da.Eskaríak aurkezteko Iekua: Arabako Lautadako Kuadrillaren egoitzan.Interesa duen orok Oinarrien kopia eta bestelako informazioa Arabako Lautadako Kuadrillako bulegoan nahíz Kuadrillako Udaletan eskuratu ahal izango ditu.Agurainen 2018Ko iraílaren 11ean.

  Read More
 • 2018ko bigarren hiruhilabeteko ur hornikuntzaren tasa ordaindu behar dutenen errolda jendaurrean jartzea eta zergabilketarako aldia

 • Udalaren jabetzapekoa den Haurreskola eraikuntza margoketa lana

 • 2018ko zaborra biltzen duen zerbitzu publikoarengatik tasabilketerako aldia

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 2018ko Abuztuaren 2an

 • 2018ko HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ORDAINTZEKO EPEA

 • Iragarkia: 2018ko Uztailaren 13an Bilkura Deialdia

 • Etxez etxeko zerbitzua arautzen duen Araudiari hasierako onarpena ematea

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 2018ko ekainaren 27an

 • 2018ko ekitaldirako Gizarte eta Kultura, Kirol edo/eta Natura ingurunea sustatzeko ekimenak burutzeko diruIaguntzak

 • IRAGARKIA: BILKURA DEIALDIA, 2018ko apirilaren 27an

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2018ko apirilaren 27an, ostirala.14.00etan ohiko Os oko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai-zerrendari lotuz.   Bilkura lehenengo deíaldian ezi n bada burutu, automatíkoki bi egunondoren ordu berean deituko da.   GAI ZERRENDA  1.- ATAL/EBAZPENAK.  1.- Aurreneko batzarren akten onarpena:  .- 2017ko abenduaren 29koa.  .- 2018ko otsailaren 12koa..- 2018ko otsailaren 23koa.  2.- NAIA RA HERRERO RUIZ DE VINASPRE zinegotziaren karguhartzea.  3.- Ekinbide eraikuntzaren zatikazko eraberritzearen egitasmoaren  behin betiko onarpena.4.- Kontratazio Mahaiaren osaketa berria.2.- ATALA. GOBERNU ORGANOEN KONTROLA.5.- Arabako Toki Administrazioko Idazkarien, Kontuhanzaileen etaDiruzainen Elkargo Oflzialak bidalitako ldazkia.6.- Alkatetzaren Dekretuen berri ematea.7.- Galderak eta erreguak.Ozaetan, 2018ko apirilaren 24an.

  Read More
 • BILKURA DEIALDIA, 2018ko otsailaren 23an

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2018ko otsailaren 23an, ostiraia,14,00etan ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai-zerrendari Iotuz.Bilkura Iehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da.GAI ZERRENDA1.ATALA.EBAZPENAK.1.- Kantauriar-Mediaterranear tren ibilbidea. Iruña-Euskal Y Iotura tartea.2.- SEADen 42. urteurrenarí buruzko erakunde adierazgena.2.- ATALA. GOBERNU ORGANOEN KONTROLA.3.- Galderak eta erreguak.Ozaetan, 2018ko otsailaren 20an.

  Read More
 • BILKURA DEIALDIA: 2018ko Otsailaren 12an

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2018ko Otsailaren 12an, astelehena, 14,00etan ez ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai-zerrendari Iotuz.Bilkura Iehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da.GAI ZERRENDA1.- Idazkari-kontuhartzailearen albokoa.2.- Alguazila.3.- Garbitzailea.4.- Ekinbide eraikuntzaren zatikazko eraberritzea.5.- Arabako toki erakundeen autonomia eta erakunde horiek fínantzatzeko duten premia defendatzeko mozioa.Ozaetan, 2018ko Otsailaren 7an.

  Read More
 • Udaleko polikiroldegian kokatutako Iokalaren Ordenantza behin behingoz onarpena

 • Iragarkia: Osoko Bilkura, Abenduaren 29an, 14:00etan

  Jendeari jakinarazten zaio datorren 2017ko abenduaren 29an, ostirala, 14,00etan ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai zerrendar¡Iotuz  Bilkura iehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da. GAI ZERRENDA  1.ATALA.EBAZPENAK.  1.- Aurreneko akten onargena:   .- 2017ko uztailaren 14ko akta.   .- 2017ko irailaren 11ko akta. .- 14 de [ulio de 2017.  .- 2017ko irailaren 25eko akta.   .- 2017ko urriaren 27ko akta.   2.- Ekinbíde eraikuntzaren zatikazko eraberritzea.3.- 2018-2020 egealdirako glan estrategikoa.4.- Polikiroldegiaren loka/a. 5.- Ahobizi/Belarrigrest metodologia.2.- ATALA. GOBERNU ORGANOEN KONTROLA.6.- 2017/02 Kreditu gehigarria. 7.- Alkatetzaren Dekretuak. 8.- Galderak eta erreguak. Ozaetan, 2017ko urriaren 24an.

  Read More
 • 2017ko Urriaren 27 osoko bilkura

 • Ekinbide eraikuntzaren beheko solairuaren eraberritzearen Kontratazio Mahaia

 • 1
 • 2