Jendeari jakinarazten zaio datorren 2018ko apirilaren 27an, ostirala.14.00etan ohiko Os oko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai-zerrendari lotuz.  
Bilkura lehenengo deíaldian ezi n bada burutu, automatíkoki bi egunondoren ordu berean deituko da.  

GAI ZERRENDA 

1.- ATAL/EBAZPENAK. 

1.- Aurreneko batzarren akten onarpena: 

.- 2017ko abenduaren 29koa. 

.- 2018ko otsailaren 12koa.

.- 2018ko otsailaren 23koa. 

2.- NAIA RA HERRERO RUIZ DE VINASPRE zinegotziaren karguhartzea. 
3.- Ekinbide eraikuntzaren zatikazko eraberritzearen egitasmoaren 

behin betiko onarpena.
4.- Kontratazio Mahaiaren osaketa berria.

2.- ATALA. GOBERNU ORGANOEN KONTROLA.
5.- Arabako Toki Administrazioko Idazkarien, Kontuhanzaileen etaDiruzainen Elkargo Oflzialak bidalitako ldazkia.
6.- Alkatetzaren Dekretuen berri ematea.
7.- Galderak eta erreguak.

Ozaetan, 2018ko apirilaren 24an.

Jendeari jakinarazten zaio datorren 2018ko otsailaren 23an, ostiraia,
14,00etan ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai-zerrendari Iotuz.
Bilkura Iehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da.

GAI ZERRENDA

1.ATALA.EBAZPENAK.
1.- Kantauriar-Mediaterranear tren ibilbidea. Iruña-Euskal Y Iotura tartea.

2.- SEADen 42. urteurrenarí buruzko erakunde adierazgena.

2.- ATALA. GOBERNU ORGANOEN KONTROLA.
3.- Galderak eta erreguak.

Ozaetan, 2018ko otsailaren 20an.


Jendeari jakinarazten zaio datorren 2018ko Otsailaren 12an, astelehena, 14,00etan ez ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai-zerrendari Iotuz.
Bilkura Iehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da.

GAI ZERRENDA

1.- Idazkari-kontuhartzailearen albokoa.
2.- Alguazila.
3.- Garbitzailea.
4.- Ekinbide eraikuntzaren zatikazko eraberritzea.
5.- Arabako toki erakundeen autonomia eta erakunde horiek fínantzatzeko duten premia defendatzeko mozioa.

Ozaetan, 2018ko Otsailaren 7an.

Jendeari jakinarazten zaio datorren 2017ko abenduaren 29an, ostirala, 14,00etan ohiko Osoko Bilkura burutuko dela, ondoren zehazten den gai zerrendar¡Iotuz  Bilkura iehenengo deialdian ezin bada burutu, automatikoki bi egun ondoren ordu berean deituko da.

GAI ZERRENDA 

1.ATALA.EBAZPENAK. 

1.- Aurreneko akten onargena:  
.- 2017ko uztailaren 14ko akta.  
.- 2017ko irailaren 11ko akta. .- 14 de [ulio de 2017. 
.- 2017ko irailaren 25eko akta.  
.- 2017ko urriaren 27ko akta.  

2.- Ekinbíde eraikuntzaren zatikazko eraberritzea.
3.- 2018-2020 egealdirako glan estrategikoa.
4.- Polikiroldegiaren loka/a.
5.- Ahobizi/Belarrigrest metodologia.

2.- ATALA. GOBERNU ORGANOEN KONTROLA.

6.- 2017/02 Kreditu gehigarria.
7.- Alkatetzaren Dekretuak.
8.- Galderak eta erreguak.

Ozaetan, 2017ko urriaren 24an.