Nekazaritza bideak egokitzeko Ianak (2012. urtekoa) kontratuaren esleipena eta formalîzazioa.