Boilar, 12. 01206 Ozaeta (Araba) / Tel: 945 317 006 - Fax: 945 317 126
abarrundia.isabel@ayto.araba.eus / Ordutegia: 10:00etatik - 14:00etara.

2015eko kontu orokorra jendaurrean jartzea. Udal honetako kontuen batzorde bereziak, 2016ko uztailaren lean balio osoz egindako bilkuran, 2015ek0 kontu orokorraren aldeko irizpena eman zuen.

3/2004 Foru Arauak 63. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, hamabost egun baliodun egongo da jendaurrean aurrekontuari buruzko espedientea, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari OfiziaLean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe horretan interesdunek espedientea aztertu eta egoki deritzeten erreklamazioak, eragozpenak eclo iradokizunak aurkeztu ahal izango dizkiote aipatutako batzordeari.