• 2018KO APIRILAREN 27AN UDALBATZAK EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

  • 2018KO OTSAILAREN 23AN UDALBATZAK EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

  • 2018KO OTSAILAREN 12AN UDALBATZAK EGINDAKO EZ-OHIKO BILKURAREN AKTA

  • 1